Stap uit de dagelijkse ratrace en doorbreek de vicieuze cirkel

 

Nieuw!

E-learning

Leer online wat Lean voor jou en je organisatie kan betekenen met de E-learning Lean Yellow Belt of de Lean Green Belt training.

Doorrennen gaat ten koste van gezondheid,
succes en betrokkenheid

 

 

 

Veel gehoorde problemen bij organisaties en teams zijn:

 • Er is onduidelijkheid over de doelen, visie en strategie wat onrust creëert
 • De sfeer en communicatie binnen het team is niet optimaal, de motivatie van de teamleden is onder niveau
 • Het team werkt niet goed samen
 • Klagende klanten
 • De stijl van leidinggeven moet anders, onze medewerkers dienen zelfverantwoordelijkheid te nemen,
 • Van reactief naar proactief. 

Door deze problemen staan de resultaten onder druk! 

Veel medewerkers en organisaties zitten vast in de ratrace van het alledaagse. Ze hebben gebrek aan tijd door ziekteverzuim en een hoge werkdruk. Ze groeien niet meer, de medewerkers ervaren minder plezier in hun werk en de klanten zijn ontevreden.

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie werknemers last heeft van te hoge werkdruk en/of werkstress. Dit veroorzaakt hoog mentaal verzuim! Het productiviteit en effectiviteit verlies kan hierdoor oplopen tot 80%! Juist nu is behoud van productiviteit (onder andere door het verlagen van werkdruk en mentaal verzuim) en het voorkomen van onnodige uitval door ziekte, van groot belang. Niet alleen voor de continuïteit van ondernemingen, maar ook voor het waarmaken van ambities voor de toekomst.  

Succesvolle verandering begint bij de juiste Mindset van Leiders en Medewerkers. Organisaties met duidelijke doelen, continu verbetercultuur en positieve Mindset (wat kan er WEL!) doorbreken deze vicieuze cirkel en zijn in staat te groeien in deze snel veranderende omgeving. 

Wij van Leading Lean hanteren de filosofie van Lean Six Sigma. Lean Six Sima is een verzamelnaam voor een set tools, methoden, concepten en filosofie gericht op het realiseren van maximale waarde voor de klant met minimaal gebruik van resources. De focus ligt op het verbeteren van de processen en zo de doorlooptijd te verkorten, de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen. Creëer een Lean cultuur waarbinnen klanten, werkplezier, vertrouwen en respect voorop staan.

Onze unieke Lean Six Sigma, Leiderschap en Verandermanagement aanpak zorgt ervoor dat primaire processen structureel worden verbeterd en dat positieve energie, wat kan er WEL, bij de leiders en teams wordt gecreëerd. Dit resulteert in betrokken energievolle medewerkers. Energievolle medewerkers zijn beter bestand tegen stress, meer betrokken, coöperatiever, innovatiever, creatiever en ze werken beter samen. Organisaties die dat voor elkaar krijgen blijken echt succesvol te zijn, dit verhoogt de klant-, medewerkers- en financiële waarde. 

Ook nieuwsgierig hoe u: 

 • De vicieuze cirkel doorbreekt, waardoor u de klant tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vergroot
 • Het ziekteverzuim verlaagt en tegelijk preventief voorkomt
 • De effectiviteit en productiviteit van primaire processen en binnen teams of afdeling structureel verbetert en hoe u hier leiderschapsstijl op afstemt
 • Kostenreductie en betere marges realiseert
 • Doorlooptijd verkort en kwaliteit verhoogt   

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  

“De dames van LeadingLean zijn deskundig en leergierig tegelijkertijd. Een mooie combinatie van waaruit zij ook anderen faciliteren en uitdagen te groeien. Juist door aandacht voor de mens in dit proces.”

Anneke Durlinger van der Horst | Teamcoach / trainer Tjoy

succesvol veranderen

van lijden naar leiden

Titel gelezen? Dat dus. We zien het veel te vaak. De organisatie én de mensen lijden onder extreme werkdruk, vermoeidheid en ziekte. Dat moet anders. Het kán anders! Wij helpen organisaties en hun medewerkers inzien dat lijden niet nodig is, dat het omgezet kan worden naar leiden. Naar persoonlijk leiderschap, goed leidinggeven en een organisatie die leidend is in de markt.

In een tijd waarin verandering de enige constante is en mensen onder enorme werkdruk staan (stress is de #nr 1 klacht in organisaties) hebben we leiders nodig:

 • Leiders met visie
 • Leiders die de juiste dingen doen
 • Leiders die in staat zijn te inspireren, waardoor mensen mee bewegen

Daarom hebben we mensen nodig die klaar zijn om in hun organisatie écht het verschil te maken. Die verandering willen faciliteren door zichzelf te ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat ineffectieve patronen in organisaties stukje bij beetje worden doorbroken, van `lijden naar `leiden’ is inspirerend leiderschap en teamontwikkeling nodig. Want het is voor medewerkers veel gemakkelijker om iets nieuws te doen als ze geïnspireerd zijn en in een stimulerende omgeving te werken.

Hierbij is continu verbeteren en positief denken een must. Dit is een vaardigheid die je kunt aanleren en stimuleren. Door continu verbeteren te stimuleren leren de medewerkers flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen. Ze worden opgeleid om zich te focussen op het elimineren van grondoorzaken, wegnemen van verspillingen en te denken in mogelijkheden en kansen voor de Klant. Wat kan er wel! 

Als een organisatie laat zien dat het grootse kapitaal de medewerkers zijn, kunnen veranderingsprocessen naast noodzakelijk, ook nog eens inspirerend voor medewerkers zijn. En dit leid weer tot méér energie, méér plezier, méér productiviteitWilt u meer weten over het opzetten en begeleiden van een Lean veranderingsproces of onze Lean Six Sigma trainingen? Kijk bij onze trainingen of maak een vrijblijvende afspraak met ons.

Leid jezelf

Jij bent degene die het rad kan stoppen. Leer anders kijken naar je werk en persoonlijk leiderschap te nemen over je eigen effectiviteit & werkplezier afgestemd op de organisatiedoelen. 

Leid de ander

Onderzoek gezamenlijk welke patronen & processen versnellend (leiden) en belemmerend (lijden) werken. Zoek gezamenlijk met het team het achterliggende probleem en ga opzoek naar de oplossing.

Leid de organisatie

Succesvolle leiders motiveren en inspireren medewerkers. Ze verbinden en zorgen voor afstemming tussen organisatiedoelen en medewerker doelen om zo een succesvolle toekomst en een betekenisvolle organisatie te creëren.

Deze bedrijven zijn uit de ratrace gestapt

Klant LeadingLean Centraal Beheer
Klant LeadingLean achmea home
Klant LeadingLean Interpolis home

onze werkwijze

 

Leading lean succesvol veranderen, hoe dan WEL!

Wij geven medewerkers en leiders de tools en vaardigheden om gericht samen de bedrijfsprocessen te verbeteren. De organisatie kan op die manier efficiënter werken aan zijn strategische doelen. We richten ons daarbij op kleine verbeterstappen vanuit de teams gericht op de waardeketen. Daarnaast hebben wij vooral aandacht voor het gewenste gedrag en de houding van de medewerkers en leiders; een cruciale succesfactor. Zo borgen we de nieuwe werkwijze blijvend in alle lagen van de organisatie. Dit heeft al tot concrete verbeteringen geleid binnen diverse dienstverlenende bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen en overheden. 

Wij zien iedere dag dat werken met plezier zorgt voor tevreden klanten en betere bedrijfsresultaten. Stap dus even uit die alledaagse ratrace en neem weer de leiding. Ga dat doen wat echt nodig is en elimineer alle energie-, tijd- en geldverspillers. Zowel op persoonlijk vlak, als in de bedrijfsprocessen.

stop met rennen

onze aanpak is

 Iteratief, praktisch en mensgericht maar wel data gedreven
 Integraal met een scherp oog voor de zachte kant
 Intensief zodat continu verbeteren echt beklijft

Voordoen

We starten met een 2 daagse Lean QuickScan, dit is een mooi startpunt voor het betrekken van alle niveaus in de organisatie bij de Lean Implementatie. Daarnaast volgen de betrokken medewerkers een basistraining Klassikaal of Online. Zodat ze leren zien waar de verbeteringen per team en in de organisatie liggen en inzichtelijk maken waar de grootste verbeterpotentie is.

Samen doen

Samen werken wij met de leiders en medewerkers, om het verbeterpotentieel te verzilveren. En zetten wij onze best practices in om de leiders en de medewerkers op te leiden tijdens de implementatie. Wij kijken samen wat past. Waarbij feedback en (zelf)reflectie centraal staan “stralend falen”. Het resultaat is dat de leiders en medewerkers de kennis en vaardigheden heeft om zelfkritisch een eenvoudige Lean implementatie te begeleiden en succesvol af te ronden.

zelf doen

De leiders en medewerkers zijn zelf instaat om het verbeterpotentieel te verzilveren en zijn zich bewust van het in zetten van de juiste tool op het juiste moment. In deze fase worden ze vooral gecoachte op het verder ontwikkelen van de Lean vaardigenheden en het veranderproces.

Succesvolle verandering begint bij de juiste Mindset van Leiders en Medewerkers. Organisaties met duidelijke doelen, continu verbetercultuur en positieve Mindset (wat kan er WEL!) doorbreken deze vicieuze cirkel en zijn in staat te groeien in deze snel veranderende omgeving.

onze diensten

Aan de slag met verbeteren

Lean

Optimaliseer bedrijfsprocessen en elimineer verspillingen.

Bekijk de trainingen

Leiderschap

Kom dichter bij de kern van uw eigen leiderschap door reflectie en uitwisseling van expertise.

Bekijk de trainingen

Six Sigma

Vanuit DMAIC systemisch problemen voorgoed oplossen

Bekijk de trainingen

Teamcoaching

Op praktische wijze met elkaar aan de slag, zodat jullie je persoonlijke en teamdoelen kunnen behalen.

Bekijk de trainingen

E-learning

Maak kennis met Lean via de online Lean Yellow of Green Belt training.

Bekijk de e-learning

Consultancy

Advies en implementeren van duurzame verbeteringen. See one, Do one, Teach one is onze aanpak

Lees meer over consultancy

onze blogs

Lees meer

Wil je graag weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.