Training Operationeel Management

Lean

Wilt u het succes van uw organisatie op de lange termijn vergroten? Dan is het van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan innovatie en ondernemerschap op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, de volgende citaten zijn illustratief voor veel organisaties:

 • “We zijn niet in staat om alle cijfers tot op het hoogste niveau op te rollen”
 • “We vinden het niet nodig om alles inzichtelijk te maken”
 • “We zijn bezig met ons eigen werk, niemand kijkt om zich heen”
 • “Veel informatie is nu niet of niet volledig beschikbaar omdat Finance in hiërarchische onderdelen denkt en niet in termen van klanten (i.e. interne business partners) of ketens”

Deze training is daarom bedoeld voor het operationeel management. Onder operationeel management verstaan we de formele structuren en informatie waarmee de operaties worden gestuurd. Operationeel management (OM) stuurt de bedrijfsprocessen. Zonder sturing kan geen acceptabel en voorspelbaar resultaat in uw organisatie worden verwacht. Met operationeel management wordt gestuurd op de effectiviteit, efficiency en kwaliteit van uw productieprocessen en de dienstverlening.

In de meeste organisaties zijn directie, (senior) management en teamleiders te veel tijd kwijt met het oplossen van (dagelijkse) incidenten. Door het gebruik van ‘uniform’ operationeel management is veel waarde te ontsluiten. Professioneel operationeel management heeft oog voor het bereiken van zowel de korte- als de langetermijndoelstellingen. Operationeel management levert dagelijks houvast in de operationele processen van de organisatie. Doel van de training is om op middellange termijn kwaliteit, productiviteit en medewerkerstevredenheid in uw organisatie te verbeteren.

Voor wie is deze training geschikt?

Startende of ervaren leidinggevenden en managers die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces of ondersteunende diensten. U heeft de behoefte uw rol verder te verdiepen en wilt hiervoor graag meer praktische handvatten.

Wat levert deze training u op?

HeIn de training komen vragen aan bod als: “Hoe kan ik doelmatiger en doeltreffender werken? Hoe doen anderen het? Wat zijn de best practices? Wat kan ik daarvan leren en toepassen?”

Na de training:

 • Kunt u de klanttevredenheid, de medewerkerstevredenheid en de financiële waarde van uw organisatie verhogen.
 • Kunt u de prestaties in uw productie en dienstverlening verbeteren.
 • Kunt u het continue verbetergedrag in uw organisatie verbeteren, zodat uw organisatiedoelstellingen worden behaald.
 • Krijgt u beter en meer inzicht in het procesverloop.
 • Heeft u een goede monitor op de uitvoering.
 • Legt u gemakkelijker verantwoording af over kwantiteit en kwaliteit.
 • Hebt u beter inzicht in de besteding van middelen.
 • Kunt u de risico’s van uw operatie optimaal beheersen.
 • Heeft u een betere besturing bij veranderingen van buitenaf.
 • Krijgt u een verbeterde ‘track and trace’.
 • Krijgt u goed zicht op veranderingen / investeringen.

Inhoud training

De training bestaat uit drie hoofdonderdelen:

Prestatiemanagement
De daadwerkelijke sturing van het management op de processen, met als
doel kwaliteit te verbeteren, kosten te verlagen en de doorlooptijd te verkorten.

Capaciteitsmanagement
Het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van capaciteit, zowel op het niveau van de afdelingen als over afdelingen en ketens van distributie en productie heen.

Medewerker management
Het faciliteren van medewerkers om blijvende procesverbeteringen te bereiken.

Aan bod komt:

 • Operationeel managementraamwerk.
 • Belemmeringen voor effectief operationeel management en hoe deze weg te nemen.
 • Dagstart; Wat is het en hoe doe je het?
 • Keek op de week; Wat is het en hoe doe je het?
 • Visualisatie.
 • KPI’s visualiseren op een prestatiebord.
 • Maken van een bord waarop duidelijk de actuele teamprestaties ten opzichte van KPI’s worden bijgehouden. Dit bord wordt gebruikt bij dagelijkse teambespreking om prestaties te beoordelen en uitstaande punten aan te geven.
 • Een prestatiedialoog faciliteren.
 • Welke verschillende soorten beloningen kunnen helpen om de prestaties en het plezier van een team te vergroten.
 • Inleiding effectieve besturing van processen.
 • Het plannen van de klantvraag.
 • Het plannen van capaciteit (aanbod).

Duur training
Open training: drieënhalve dag
‘in company’: drie tot vier dagen, afhankelijk van de ‘maturity’ van de organisatie, neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Dag 1: begrijpen van de theorie en voorbereiden praktijk rondom operationeel management,
 • Dag 2: maken eigen operationeel managementbord.
 • Twee tot viermaal een halve dag coaching in de praktijk.

Investering
De investering voor de Operationeel Management training bedraagt € 1.550,- exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief materiaal, koffie, thee en lunch.

Locatie en datum
Wanneer de datum en locatie bekend zijn plaatsen wij deze in onze Agenda. Staat de training niet in de agenda? Schrijf u dan vrijblijvend in voor deze training, dan nemen wij contact met u op over de eerstvolgende datum waarop deze training zal plaats vinden.

Agenda

Voor een aantal trainingen zijn in onze agenda al vaste dagen gepland. Staat jouw gewenste training er niet tussen? Neem dan contact op voor de beschikbare data of een offerte op maat.

BEKIJK ONZE AGENDA