Lean Verbeterscan

De Lean Verbeterscan meet hoe Lean-volwassenheid van de organisatie of een team. Dat betekent dat we kijken naar hoe er nu gewerkt wordt en welke verbeterpotentieel er is. Daarnaast kijken we waar de verbetermarge ligt en hoe kunnen we een continue verbetercultuur ontwikkelen of verder in het DNA van de organisatie te ankeren.

Is Lean interessant voor uw organisatie of afdeling om ook met Lean aan de slag te gaan? Is uw organisatie klaar om de ratrace te doorbreken? De Lean Verbeterscan is een handige tool:

 • wanneer u wilt weten wat Lean voor u en uw organisatie kan betekenen. En welke resultaten het kan opleveren. Nog voordat u aan de slag gaat met Lean.
 • als u wilt weten hoe klantgericht uw organisatie of afdeling is.
 • om u en uw medewerkers kennis te laten maken met Lean.
 • als u meer inzicht wilt krijgen in de effectiviteit van uw organisatie of afdeling.
 • wanneer u Lean wilt toepassen, maar nog niet weet waar u moet beginnen.

De Lean Verbeterscan meet hoe hoog de Lean-volwassenheid is van een team. Dat betekent dat we gaan kijken naar hoe er nu verbeterd wordt: continu of niet. En hoe het evolutie pad vordert. Daarnaast kijken we waar de verbetermarge ligt om een continueverbetercultuur te ontwikkelen of verder te bestendigen. Deze verbeterscan is uniek, omdat hij uit twee delen bestaat. Het Continu Verbeter Vermogen en de Continu Verbeter Impact.

Wat levert een Lean Verbeterscan u op?

De Lean Verbeterscan helpt organisaties in zeer korte tijd een goed beeld te vormen. Het geeft aan waar de ‘quick wins’ zitten en wat een goed stappenplan zal zijn voor de invoering van Lean. Op zowel kort als langer termijn.

De verbeterscan levert voor u en uw organisatie belangrijke eindresultaten op. Dit zijn namelijk (1) de positionering van een team op een interne benchmark curve, (2) een overzicht van acties ter realisatie van het verbeterpotentieel opgesteld in samenspraak met het team, (3) een formeel commitment om het verbeterpotentieel te behalen binnen vooraf bepaald tijdstip.

Aan het einde van de verbeterscan heeft u antwoord op de volgende vragen.

In hoeverre is mijn organisatie of afdeling echt klantgericht?

 • Hoe staat mijn organisatie er nu voor? Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten? En daarme de best practices.
 • Is de strategie van mijn organisatie helder terug te vinden in prestaties, het gedrag, structuur en processen?
 • Wat zijn de capaciteiten van de leidinggevende(n)?
 • Worden alle medewerkers op de juiste manier betrokken in het aanpakken van de verbeteringen?
 • Hoeveel verspillingen zijn er als we op een ‘lean manier’ kijken naar de bedrijfsprocessen?
 • Wat zijn de oorzaken van de belangrijkste problemen?
 • Wat levert verbeteren van bedrijfsproccessen ons precies op?
 • Hoe kan ik de verbeterpunten concreet gaan aanpakken? U krijgt handvatten voor de vervolgaanpak.

Inhoud Lean Verbeterscan

Wij starten de Lean Verbeterscan altijd met een Kick-off. Tijdens deze korte bijeenkomst worden de basisprincipes van Lean Management en Six Sigma uitgelegd aan de betrokken medewerkers. Vervolgens gaan we aan de slag. We inventariseren alle processen en kijken mee op de werkvloer.

De Lean Verbeterscan bevat de volgende onderwerpen:

 • Interviewen van medewerkers & management.
 • Uitvoeren van een Gemba: observeren continu verbeteren op de werkvloer, uitvoeren van data-analyses, onderzoeken welke stuurinformatie aanwezig is en welke ontbreekt.
 • Analyseren van resultaten en formuleren van bevindingen.
 • Voorbereiden resultaten enĀ  workshops. Bepalen grondoorzaken en welke acties kunnen leiden tot verbeteringen.
 • Commitment sessie voorbereiden, inclusief laatste validaties, presenteren van de resultaten en de vervolgaanpak.

Tijdens het behandelen van bovenstaande onderwerpen worden alle medewerkers actief betrokken om de juiste kennis en draagvlak te garanderen. Uiteindelijk vindt er een terugkoppelsessie van de scan plaats. Hierin worden de resultaten besproken en krijgt u een korte rapportage waarin de mogelijkheden van Lean voor de processen binnen uw organisatie staan. In deze rapportage wordt tevens een besparingspotentieel weergegeven. Daarnaast maken wij een vergelijking met organisaties binnen uw sector. Op deze manier ziet u gemakkelijk of u boven of onder het landelijke gemiddelde presteert op het gebied van Lean.

Vraag hier de verbeterscan aan

Aanhef

11 + 2 =

Vraag hier onze Whitepaper aan over effectief leiderschap

Ja, ik wil graag de whitepaper ontvangen.

Contactgegevens

+31 (0)6 250 522 47
info@leadinglean.nl

Adres

Charlie Chaplinweg 25
1325 CH Almere